Specializace

Právo ICT

Připravíme pro Vás komplexní smluvní dokumentaci vztahující se k IT službám, zejména vývoji informačních systémů, vč. jejich následného servisu a rozvoje. Dbáme i na zajištění souvisejících právních vztahů, zejména nastavení licenčních smluv a dalších autorskoprávních otázek (ochrany tvorby počítačových programů, databází aj.).

Zajistíme komplexní právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní dokumentace k veřejné zakázce, jakož i podání nabídky do veřejné zakázky.

Ochráníme Vaše zájmy ve sporech s Vašimi obchodními partnery.

S čím Vám pomůžeme:

 • Příprava komplexní smluvní dokumentace k IT službám, vč. licenčních smluv

 • Příprava zadávací dokumentace k veřejným zakázkám na IT služby

 • Ochrana a obrana práv v řízení před soudy

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

Připravujeme ...

Související články

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní