Advokátní kancelář, která Vás bezpečně provede světem paragrafů a pomůže Vám čelit novým výzvám

Klientům nabízíme právní služby
v té nejvyšší kvalitě

Na trhu právních služeb se pohybujeme již od roku 2012. Dlouhodobě se nám daří umisťovat se mezi předními advokátními kancelářemi ve vybraných odvětvích.

Klientům nabízíme právní služby
v té nejvyšší kvalitě

Na trhu právních služeb se pohybujeme již od roku 2012. Dlouhodobě se nám daří umisťovat se mezi předními advokátními kancelářemi ve vybraných odvětvích.

Oblasti naší specializace

Korporátní právo a transakce

 • Založení obchodní korporace

 • Příprava smluv o výkonu funkce

 • Poradenství při konání valných hromad a schůzí orgánů

 • Změny struktury obchodní korporace, převod a prodej podílů

 • Přeměny obchodních korporací (fúze, akvizice a jiné druhy přeměn)

 • Podpora při likvidaci společnosti

Smluvní právo

 • Komplexní právní poradenství v oblasti závazkového práva

 • Příprava a revize smluvní dokumentace napříč právními oblastmi

 • Zastoupení při jednání o uzavření smluv

 • Zastoupení při sporech ze smluv a v souvisejících řízeních

Soudní spory a rozhodčí řízení

 • Předsoudní vyjednávání s obchodními partnery

 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů v řízení před soudy i rozhodčími tribunály

 • Podpora při mimosoudním řešení sporů

 • Zajištění výkonu rozhodnutí

Veřejné zakázky

 • Příprava zadávací dokumentace

 • Příprava nabídek na veřejnou zakázku

 • Poradenství v celém průběhu zadávacího řízení

 • Vypracování námitek a podnětů v souvislosti se zadávacím řízením

 • Zastoupení při uzavírání smluv či v řízeních před ÚOHS, soudy a dalšími orgány

Právo ICT

 • Příprava komplexní smluvní dokumentace k IT službám, vč. licenčních smluv

 • Příprava zadávací dokumentace a nabídek v oblasti ICT

 • Ochrana a obrana práv v řízení před soudy

Logistika a dopravní stavby

 • Poradenství při přípravě a realizaci dopravně-linioných staveb

 • Zastupování ve sporech s invesory, subdodavateli i obchodními partnery

Profesionálové schopní porozumět složitým právním problémům

Zkušenosti našich klientů

Bez práce advokátů z Brodec & Partners bychom se s Autodraftem nedostali daleko tak rychle. Nejde jen o to, že jsou to tvrdí obránci našich zájmů – takže se z nás postupně stali přátelé, na které je spoleh vždycky, bez výjimky – ale čím dál víc oceňuji i jejich byznysový přesah. Jejich předvídavost. Schopnost propojovat nás s lidmi s podobnými zájmy a uvažováním. A přesně to nám rychle otevírá další dveře a posouvá nás vpřed. Díky za to!

Karel Kovář majitel skupiny Autodraft

Se společností Brodec & Partners spolupracujeme od roku 2017. Pomáhají nám budovat služby v oblasti zdravotnictví a zejména v klinickém hodnocení při dodržování místní legislativy i mezinárodně platných pravidel. Některé služby, jako např. decentralizované klinické studie se rozvíjejí v poslední době velmi dynamicky. Schopnosti týmu Brodec & Partners učit se společně nové věci a reagovat pružně a kvalitně tak představují konkurenční výhodu. V obecné korporátní rovině si cením jejich dlouhodobého pohledu na budování firmy a vytváření hodnot. Společné vyhodnocování a minimalizace právních a obchodních rizik je dnes už přirozenou součástí našich jednání.

Ing. Radek Špatenka, Ph.D. spolumajitel skupiny Clinical Research Center

Advokátní kancelář Brodec & Partners nám poskytuje právní poradenství v oblasti evropského práva, veřejných zakázek a kontrol na místě. Oceňujeme odbornost, profesionalitu a nasazení, se kterým nám právní služby poskytují.

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Řídícího orgánu OPTP

Podporujeme

Uvědomujeme si důležitost podpory a rozvoje neziskových a charitativních projektů. Proto dlouhodobě podporujeme vybrané aktivity, a to jak poskytováním pro bono služeb, tak finančních příspěvků. I Vy máte možnost přispět.

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní